Samen en alleen

De bewoners wonen hier zelfstandig. Ze zijn gewoon goede buren die elkaar niet elke dag zien, maar wel altijd bij elkaar terechtkunnen. Iedereen werkt buitenshuis.

De begeleiding is er elke dag van 15.30 tot 22.30 uur.  Je kunt zelf koken en eten, maar ook met de anderen in het service-appartement. De begeleiding helpt waar nodig. De bewoners hebben ieder hun eigen persoonlijk begeleider, zij doen om de beurt de avonddienst. Natuurlijk kun je met vragen ook altijd terecht bij een andere begeleider. 

Als er buiten de begeleidingstijd problemen zijn, kun je bellen met de locatie Schapebloem. Hier is dag en nacht begeleiding aanwezig.