Landelijke geschillencommissie en klachtencommissie onvrijwillige zorg

Prezzent is aangesloten bij de landelijke geschillenregeling voor de gezondheidszorg. Deze commissie is een vervolgstap als klachten binnen de organisatie geen gehoor krijgen of niet naar tevredenheid worden opgelost.

Contact met de Landelijke Geschillencommissie: Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Klachten worden ingevuld op een vragenformulier kunnen per post worden gestuurd of digitaal worden gestuurd.

Heeft de klacht te maken met onvrijwillige zorg (Wet Zorg en Dwang) dan stuurt Prezzent je klacht door naar een onafhankelijke en onpartijdige klachtencommissie.

De KlachtenCommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ).