Landelijke geschillencommissie

Prezzent is aangesloten bij de landelijke geschillenregeling voor de gezondheidszorg. Deze commissie is een vervolgstap als klachten binnen de organisatie geen gehoor krijgen of niet naar tevredenheid worden opgelost.

Contact met de Landelijke Geschillencommissie: Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Klachten worden ingevuld op een vragenformulier kunnen per post worden gestuurd of digitaal worden gestuurd.