In principe delen we je gegevens niet met anderen. Dat doen we alleen als er een goede reden of verplichting voor is. Er zijn strenge regels voor het delen van persoonsgegevens. Daar houden we ons natuurlijk aan.
Hieronder zie je met wie we gegevens kunnen delen:

Cliëntgegevens

  • Andere zorginstellingen
  • Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
  • Gemeenten
  • Zorgkantoren
  • ICT bedrijven die onze digitale systemen beheren

Medewerkergegevens

  • Pensioenfondsen
  • UWV
  • Arbo-arts
  • ICT bedrijven die onze digitale systemen beheren
  • Belastingdienst

Uitgangspunt van het delen van informatie is dat je altijd toestemming geeft. Dit kan via ondertekening van de zorg- of arbeidsovereenkomst of een individuele toestemming per cliënt of medewerker.