Hoogste punt De Ark in Tiel bereikt

Jaap van Dam van KleurrijkWonen en Marc Hesen van Prezzent hesen de vlag onder luid applaus van de toekomstige bewoners, allen cliënten van Prezzent. Het hoogste punt was bereikt. Ook kregen cliënten en personeel van Prezzent een rondleiding door het gebouw onder leiding van projectmanager Mark Hassink en aannemer De Bonth van Hulten. KleurrijkWonen verwacht de appartementen in het voorjaar van 2021 op te leveren aan Prezzent. (foto: Mark Hassink)

terug naar begin

SAMEN met Prezzent

Prezzent start, in overleg met provincie Gelderland, het project 'SAMEN met Prezzent (van vrager naar aanbieder/Dagbesteding op locatie).

Groepjes mensen met een dagbestedingindicatie gaan met een busje naar verschillende dorpskernen om daar, samen met buurtbewoners, activiteiten te organiseren.

Dat kan gaan om een ontmoetingsactiviteit voor eenzame ouderen, maar ook samen met buurtbewoners zwerfvuil opruimen, de begraafplaats aanharken of een marktje organiseren op het dorpsplein.

Het doel is dat mensen met een dagbesteding-indicatie laten zien wat zij te bieden hebben, dat zij een waardevolle rol in de samenleving willen en kunnen vervullen, en dat dat ook prima in hun eigen woonomgeving (cq dorpskernen) kan waar nog geen reguliere dagbestedingvoorziening is.

We hopen daarmee de drempel naar Dagbesteding te verlagen, maar ook op meer begrip en waardering voor mensen die door hun beperkingen minder makkelijk vrijwilligerswerk kunnen doen.

Vandaar de term 'van vrager naar aanbieder'; mensen met een beperking vragen noodgedwongen om ondersteuning die door de samenleving gefinancierd wordt.
Het is voor een aantal van hen fijn om daar iets tegenover te kunnen stellen, door buurtbewoners iets leuks of nuttigs aan te bieden.

terug naar begin

PrezzentTV

Niet iedereen kan goed lezen.
Daarom maken we ook filmpjes.
PrezzentTV wordt samen met cliënten gemaakt.
We kiezen steeds een nieuw onderwerp.

En sommige stukjes steeds weer terug:

  • Cliënt met talent
  • Gezond recept van de week

Deze keer gaat PrezzentTV over eenzaam.

Kijk je mee? Eenzaam;  https://youtu.be/U9akLXvmRe0

 

terug naar begin

Arctic challenge cheque

Super! Voor de tuin van Ziezzo in Zaltbommel hebben we een mooi bedrag ontvangen om oa een kleine kas en tuinbank aan te schaffen. #arcticchallenge #teambuurmanenbuurman

terug naar begin

Stormachtige opening Stadsmoestuin De Waluwe

Het is nat en guur, maar het plezier is er niet minder om. In de eerste herfststorm van het jaar nemen de cliënten van Prezzent de sleutel van hun Stadsmoestuin in ontvangst van wethouder Adrie Bragt.

Sinds april hebben de cliënten een fijne werkplek in Pand 9, het voormalige LTS-gebouw aan de Van Heemstraweg West. Behalve in hun eigen ruimte Ziezzo, maken zij zich verdienstelijk in de rest van het pand zoals bij de strijkservice en met het onderhoud in en om het gebouw. De cliënten, die veelal graag buiten zijn, keken al met een schuin oog naar dat grote braakliggende terrein midden in De Waluwe. Eén en één is twee. Projectleider Patricia Kraan nam contact op met de gemeente, die meteen oren had naar het idee: het beheren van de tuin als dagbesteding, niet alleen voor Prezzent, maar ook voor buurtbewoners, mensen zonder werk, stagiaires, de kinderopvang etc. Vandaag droeg de wethouder de 1500 m2 grond over voor tijdelijk gebruik.

Kleurrijke ketting
Bragt: "Een fantastisch idee! Een mooie en nuttige invulling, passend bij onze bedoeling dat iedereen mee moet kunnen doen in de samenleving." Naast de grote symbolische sleutel, overhandigt hij de echte sleutel van het hek, hangend aan een kleurrijk koord met houten appels, peren en druiven. "Thuis zelfgemaakt door een van onze medewerksters. Dat zegt wel hoe jullie werk gewaardeerd wordt op het gemeentehuis." De gemeente zorgt dat de grond snel omgeploegd wordt. In het voorjaar wordt de eerste oogst verwacht. De wethouder grapt: "Is er iets rijp, bel even, dan kom ik proeven."

Foto: Iris Wuijster

terug naar begin

Prezzent start moestuin in De Waluwe

In het najaar start Stichting Prezzent nabij Pand 9 met het houden en onderhouden van een moestuin als een vorm van dagbesteding. Het college van Zaltbommel stelt daarvoor een perceel grond van ruim 1500 m2 tijdelijk beschikbaar aan Prezzent.

Stichting Prezzent wil graag een breder aanbod van dagbesteding aan haar cliënten bieden. Daarom verzochten zij de gemeente om een perceel grond op het braakliggende terrein vlakbij Pand 9 voorlopig te mogen gebruiken. De stichting wil hier een moestuin beheren als vorm van dagbesteding. “Wij willen daar graag samen met cliënten gezamenlijk groente, fruit en kruiden verbouwen en deze een paar keer per jaar gebruiken voor een gezamenlijke maaltijd. Wij zoeken samenwerking met andere organisaties om invulling te geven aan de tuin. We denken daarbij aan kinderen van de buitenschoolse opvang, stageplaatsen voor leerlingen van praktijk onderwijs, maatschappelijke stages vanuit het voortgezet onderwijs, maar bijvoorbeeld ook mensen met een wat grotere afstand tot de arbeidsmarkt die door middel van educatieve modules toewerken naar een baan.”, aldus Patricia Kraan van Stichting Prezzent.

Tijdelijk gebruik
|Het perceel tegenover Pand 9 wordt door de gemeente tijdelijk in gebruik gegeven aan Stichting Prezzent. “Momenteel is nog niet bekend wanneer we de grond in Waluwe III gaan bestemmen voor de nieuw beoogde functies zoals woningbouw. Naar verwachting gaat het zeker nog meerdere jaren duren voor er daadwerkelijk ontwikkeling plaatsvindt op de locatie die voor de moestuin is bedacht. De plannen voor de moestuin passen binnen het huidige bestemminsplan”, aldus wethouder Bragt.

Beleid Sociaal Domein
“Het initiatief van Prezzent sluit goed aan bij ons beleid voor het Sociaal Domein. Het plan raakt meerdere van de 6 O’s van dit beleid.”, aldus wethouder Buwalda. Het beleid binnen het sociaal domein richt zich op 6 O’s: Opvoeding, Ontwikkeling, Ontspanning, Ontmoeten, Ondersteunen en Ontzorgen.

6 April open dag Ziezzo Zaltbommel

Op donderdag 6 april is de officiële opening en tevens open dag van de nieuwste locatie voor werk en dagbesteding van Prezzent in Zaltbommel: Ziezzo. 
Je bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen tussen 15.00 en 19.00 uur aan de Van Heemstraweg West 9.

Cliënten kunnen hier schilderen, handwerken, knutselen, met hout werken, muziek maken en zingen, maar ook een potje sjoelen of bingo op zijn tijd.
Belangrijk thema is gezond(er) leven, eten en bewegen.
We gaan hier dan ook sportieve activiteiten ondernemen en samen koken.
Omdat we in Pand 9 veel ruimte hebben, zijn er volop mogelijkheden.
Ook houden we een eigen Facebookpagina bij.

Waar mogelijk zoeken we verbinding met de andere gebruikers van Pand 9 om kansen te creëren voor onze cliënten.
Zo kunnen zij straks ook vrijwilligerswerk doen in en rondom de locatie.
Denk aan koffie schenken voor de bezoekers, helpen bij het organiseren van evenementen of het onderhouden van het gebouw en terrein.

Ook mensen die (nog) niet bij Prezzent wonen of begeleiding krijgen, zijn welkom bij Ziezzo.
Hiervoor is een indicatie nodig. De medewerkers van Prezzent kunnen helpen bij het aanvragen hiervan.

Het Cliëntbureau is te bereiken op telefoonnummer 0418-680200 of per e-mail clientbureau@prezzent.nl.

terug naar begin

Kerstkado van Albert Heijn

De cliënten van Prezzent kregen een heel mooi kerstkado van het Albert Hein distributiecentrum in Geldermalsen. Zij verkopen overgebleven spullen aan de mensen die er werken. En het geld dat ze daarmee verdienen geven ze aan een goed doel. Dit keer hadden de AH-medewerkers Prezzent daarvoor uitgekozen.  Tineke, Anne en Jasper hebben de grote trommel vol geld in ontvangst genomen. Zij mochten ook nog even in de enorme werkhal kijken, waar elke dag 1200 vrachtwagens vol geladen worden om naar de Albert Hein winkels te gaan. De centrale cliëntenraad gaat bekijken waaraan het geld besteed wordt. Het was supertof! Albert Heijn bedankt voor deze mooie geste.

terug naar begin

Vrijwilliger van de week!

Vrijwilliger Bert de Groot is door Gemeente Culemborg gekozen als Vrijwilliger van de week!Met kadootjes en bloemen werd hij in t zonnetje gezet. En de foto, met de dagbesteding groep van de Kinderboerderij, komt in de krant!

terug naar begin

Startsein campagne Nederland Onbeperkt

Esther Vergeer en Femke Halsema geven samen met tientallen mensen met een beperking het startsein voor de campagne Nederland Onbeperkt in Utrecht. Met deze campagne geeft de gehandicaptensector mensen met een beperking een gezicht en vraagt aandacht voor hun zorgen, belangen en rechten. Dat ze dezelfde kansen hebben op een baan, opleiding en woning als mensen zonder beperking. Tijdens de start van de campagne gaven ze op twee grote borden aan wat Nederland Onbeperkt voor hen betekent.

"Nederland Onbeperkt betekent voor mij dat het vanzelfsprekend is dat er mensen met een beperking zijn en dat zij vanzelfsprekend deel moeten kunnen nemen aan de maatschappij. Bijvoorbeeld op school, op het werk en bij de sportvereniging. Niet meer na hoeven denken of iets toegankelijk is of dat iets geaccepteerd is, maar dat het gewoon zo is”, Esther Vergeer, paralympisch tennisster en partner van de campagne.

“Voor mij betekent Nederland Onbeperkt gelijke rechten voor iedereen en dus ook voor mensen die door hun handicap harder moeten knokken om mee te kunnen doen. Er zijn nog te veel belemmeringen voor gehandicapten om echt deel te kunnen nemen aan de samenleving. Met het VN-verdrag voor mensen met een handicap vragen wij om die ongelijkheid op te heffen”, Femke Halsema, voorzitter Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.

“Nederland Onbeperkt betekent voor mij dat ik een echte baan heb in de ouderenzorg. Dat wil ik heel graag, want dan hoor ik er echt bij”, Yangdan Go, een van de mensen die centraal staat in de campagne.

Het motto van de campagne Nederland Onbeperkt is 'Zo ver zijn we gekomen. En we willen door.' Mensen met een beperking doen meer mee in de samenleving. Het VN-verdrag voor gelijke rechten voor mensen met een beperking dat Nederland onlangs heeft bekrachtigd, onderstreept dit. Toch zijn er nog veel drempels. Soms gaat dat letterlijk om het niet kunnen betreden van een gebouw. Soms zijn er niet te nemen barrières bij het volgen van een opleiding of vinden van werk. In de campagne vertellen mensen met een beperking wat het voor hen betekent om mee te kunnen doen. Dat gebeurt onder andere op de website, Facebook, Twitter en Instagram.
Kijk voor meer informatie en inspiratie op www.nederlandonbeperkt.nu.

terug naar begin

Burendag 2016

Op zaterdag 24 september vond Burendag 2016 plaats.
Locatie Schapebloem had haar deuren geopend voor een bezoekje van de buren.

De cliënten zorgden voor de koffie en thee. En er was een lekker stukje taart. Irma hield een toespraak en heette daarmee de bezoekers welkom.

Win was die dag jarig. Dubbel feest, zij werd ook nog door iedereen toegezongen!

terug naar begin

Opening van de binnentuin

Op 17 juni was de opening van de binnentuin bij het nieuwe complex Händellaan. De tuin ziet er inmiddels prachtig uit. Katrien kijkt vanuit haar nieuwe appartement heel mooi op de tuin.

Het was het voor haar een bijzondere gebeurtenis om de tuin, samen met andere buurtbewoners, te mogen openen. Het lint werd doorgeknipt, er waren hapjes en drankjes door Kleurrijk Wonen verzorgd en er was tijd voor gesprekjes met de buurtbewoners.

Het was een leuke kennismaking met elkaar. De buren waren het met elkaar eens, de tuin is prachtig, daar moeten we zuinig op zijn. En als het nodig is helpen we elkaar.
 

terug naar begin

Avondvierdaagse 2016

De cliënten, medewerkers en vrijwilligers hebben ook dit jaar weer meegedaan aan de Avondvierdaagse in o.a. Zaltbommel en Culemborg.
Door regen en wind en in de mooie avondzon genoten ze van de verschillende routes in de omgeving.

Veel cliënten lopen elke jaar de vierdaagse mee. Wouter van Bommelstein zelfs voor de 22e keer, zijn pet zit dan ook vol met medailles.

terug naar begin