Voor cliënten kunnen we alleen verantwoorde zorg en ondersteuning leveren als we je goed kennen. Voor medewerkers willen we een goede werkgever zijn waarvoor een aantal persoonsgegevens noodzakelijk zijn.

Met persoonsgegevens kunnen we:

  • Uitvoering geven aan onze afspraken – zorgovereenkomst en arbeidsovereenkomst;
  • Risico’s verkleinen – we zijn mede verantwoordelijk voor jouw veiligheid;
  • Ons aan de wet houden.