Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over jou of die we in verband kunnen brengen met jou.