Skip to main content
Over ons

Dit is Prezzent

Prezzent is een eigen(wijze) organisatie voor talentvolle mensen met een beperking. Wij houden van korte lijnen en willen jou graag persoonlijk leren kennen. Wij willen dat jij je thuis voelt en erbij hoort in je eigen buurt. Of je nu nieuwe mensen wilt ontmoeten, werken of leren, bij ons bepaal jij wat past en wat je nodig hebt. Je kunt bij ons wonen, werken en meedoen. En wil je lekker thuis wonen dan komt onze ambulante ondersteuning gewoon bij jou aan huis. Bij Prezzent heb jij een stem en praat je actief mee, zodat je gewoon jezelf kunt zijn!

Onze droom voor de toekomst

Deze eigenwijze sociale onderneming helpt talentvolle mensen met een beperking. En die is van iedereen. We werken graag samen met scholen, verenigingen, de buurt en met lokale en regionale partners. Er is fijn werk en een leuke vrije tijd.

De mensen van Prezzent wonen en werken met, voor of bij Prezzent. Want bij Prezzent zorgen we voor elkaar. Je kent elkaar. Je helpt elkaar. Er is goede zorg volgens landelijke standaarden én passende ondersteuning, zo normaal mogelijk. Zo kun jij gewoon jezelf zijn!


Organisatiestructuur

Prezzent is een kleine en actieve zorgorganisatie met 140 medewerkers en circa 250 cliënten. Ruim 60 vrijwilligers ondersteunen ons daarbij.

De dagelijkse leiding van Prezzent ligt bij de bestuurder. De Raad van Toezicht ziet toe op het beleid en de dagelijkse en algemene leiding, en staat de bestuurder met raad ter zijde. Prezzent hanteert de Governancecode Zorg.

 • Bestuur

  Karlijn Hillen

 • Raad van
  Toezicht

  Anouchka van Miltenburg (voorzitter)
  Annemieke Nijman
  Jan-Kees van Wijnen
  Koen Huijsman
  Carolien Oppeneer

 • e-mail

  Raad van Toezicht: info@prezzent.nl o.v.v. Raad van Toezicht

Meerjarenplan

Het Meerjarenplan 2022-2026 is tot stand gekomen in samenspraak met onze cliënten, ouders en verwanten, medewerkers en relaties. We keken open en eerlijk naar wat er speelt, binnen en buiten onze organisatie. Naar wat er goed gaat en wat beter kan. Het leidde tot een breed gedragen plan voor de komende jaren. We blijven onze eigen koers varen en doen dát wat voor onze cliënten het beste is.

Het Meerjarenplan beschrijft de ambities voor cliënten, medewerkers en samenwerkingspartners. Maar ook voor onze eigen organisatie. Grote plannen in het klein. Want we koesteren onze kleinschaligheid.

Prezzent is een ‘ANBI’

Prezzent is aangemerkt als ANBI, een ‘algemeen nut beogende instelling’. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Bedrijven, organisaties en particulieren kunnen een donatie, gift of schenking doen aan een ANBI en die (onder voorwaarden) aftrekken van de belasting.


Kwaliteit

Bij Prezzent vinden we het belangrijk dat we goede ondersteuning bieden aan onze cliënten. Bij ons kun je wonen, werken en meedoen zoals jij dat wilt. We vinden het belangrijk dat medewerkers met plezier werken en goed zijn in hun werk. We willen dat onze cliënten tevreden zijn en goede ondersteuning krijgen.

We luisteren goed naar wat onze cliënten willen. Ze hebben invloed op de beslissingen die we nemen. Bij alles wat we doen, denken we aan wat het beste is voor de cliënt.

We werken ook samen met andere organisaties om onze ondersteuning nog beter te maken. Door samen te werken, leren we van elkaar.

Het belangrijkste voor ons is dat je bij Prezzent gewoon jezelf kunt zijn. Dat je mag leven zoals jij dat wil. Dat is waar het om gaat bij Prezzent.

We blijven ons inzetten om goede ondersteuning te bieden en ervoor te zorgen dat onze cliënten tevreden zijn.

In ons Kwaliteitsbeeld 2023 willen we laten zien hoe we goede zorg en ondersteuning bieden aan onze cliënten volgens het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg.

Prezzent laat zich jaarlijks toetsen op de normen van de HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) en volgt actief de ontwikkelingen van het nieuwe Kwaliteitskompas.

Klik op deze link om de QR code van Prezzent te zien.


Prezzent en jouw persoonsgegevens

Prezzent en jouw persoonsgegevens
Je deelt als cliënt of als medewerker allerlei persoonsgegevens met ons. Geen zorgen. Met je persoonsgegevens gaan we zorgvuldig om. Daar kun je op vertrouwen.

Visie op privacy
Je hebt zelf invloed op hoe we je gegevens gebruiken, behalve de wettelijke verplichtingen. We gaan zorgvuldig om met je persoonsgegevens. We verwerken niet meer dan noodzakelijk. Zo min mogelijk personen hebben toegang tot persoonsgegevens. Gegevens worden zo kort mogelijk bewaard.

Vragen over privacy
Neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming Dorret Goedel d.goedel@syndion.nl

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over jou of die we in verband kunnen brengen met jou.

Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?

Voor cliënten kunnen we alleen verantwoorde zorg en ondersteuning leveren als we je goed kennen. Voor medewerkers willen we een goede werkgever zijn waarvoor een aantal persoonsgegevens noodzakelijk zijn.

Met persoonsgegevens kunnen we:

 • Uitvoering geven aan onze afspraken – zorgovereenkomst en arbeidsovereenkomst;
 • Risico’s verkleinen – we zijn mede verantwoordelijk voor jouw veiligheid;
 • Ons aan de wet houden.
Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

We bewaren de persoonsgegevens zolang als nodig is (voor het doel waarvoor we je gegevens gebruiken). En zolang als de wet ons verplicht om je gegevens te bewaren.

Met wie delen we jouw persoonsgegevens?

In principe delen we je gegevens niet met anderen. Dat doen we alleen als er een goede reden of verplichting voor is. Er zijn strenge regels voor het delen van persoonsgegevens. Daar houden we ons natuurlijk aan.
Hieronder zie je met wie we gegevens kunnen delen:

Cliëntgegevens

 • Andere zorginstellingen
 • Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
 • Gemeenten
 • Zorgkantoren
 • ICT bedrijven die onze digitale systemen beheren

Medewerkergegevens

 • Pensioenfondsen
 • UWV
 • Arbo-arts
 • ICT bedrijven die onze digitale systemen beheren
 • Belastingdienst

Uitgangspunt van het delen van informatie is dat je altijd toestemming geeft. Dit kan via ondertekening van de zorg- of arbeidsovereenkomst of een individuele toestemming per cliënt of medewerker.


Samenwerking extern

Prezzent is sterk verankerd in de regio en werkt actief samen met partners zoals Santé Partners, Bazalt Wonen, KleurrijkWonen en regionale welzijnsorganisaties. We hebben goede contacten met MEE, CIZ en gemeenten voor nauwkeurige indicatiestelling en snelle zorgreacties. Als deskundige partner voor gemeenten in de Wmo stimuleren we cliënten om zelfredzaam te zijn. Voor zorg en ondersteuning van mensen met een Wlz-indicatie werken we samen met het VGZ-Zorgkantoor.

Onze ondersteunende diensten, zoals ICT en administratie, delen we met Syndion in Gorinchem om efficiënter te werken. Als kleine organisatie werken we samen met anderen om actueel en deskundig te blijven.

De samenwerking met lokale en regionale partners wordt steeds sterker, waardoor we bijdragen aan de leefbaarheid voor mensen met een beperking in Rivierenland.Cliëntenraad – cliënten praten mee

Regie over het eigen leven hebben en houden is een van de belangrijkste pijlers bij de ondersteuning van onze cliënten. Cliënten en verwanten denken mee, praten mee en beslissen mee over het beleid van de organisatie. Dat start bij de huiskameroverleggen met cliënten op elke locatie. Cliënten en hun verwanten zijn verenigd in de cliëntenraden, die vervolgens vertegenwoordigd zijn in de Centrale Cliëntenraad (CCR). Nancy Ploeger is de coach van de Cliëntenraad. Zij ondersteunt alle raden en is de verbindende schakel tussen de CCR en de locatieraden.

De CCR profileert zich ook extern. Cliënten en verwanten wonen de bijeenkomsten bij van het Zorgkantoor en het Landelijk Steunpunt (mede)zeggenschap (LSR). Cliënten gaan in gesprek met wethouders van gemeenten om hun stem te laten horen.

Prezzent is aangesloten bij het Landelijk Steunpunt (mede)zeggenschap (LSR).

Nancy Ploeger, coach van de Cliëntenraden, is bereikbaar via telefoonnummer 06 – 48 26 23 68,  via het Centraal Bureau 0418 – 68 02 00 of per e-mail ccr@prezzent.nl.

error: Content is protected !!